Kundprocessen

steg-1

1 : Första mötet

Det är både trevligt och viktigt att träffas över en kopp kaffe och diskutera hur husdrömmen kan realiseras. Tänk gärna igenom vad som är viktigt för dig och skriv ned vilka önskemål du har för ditt fritidshus.

Har du hittat en favorit i vår katalog eller har du egna skisser? Har tomten några begränsningar och känner du till vilka planbestämmelser som gäller för området? Du har säkert satt en budgetram för projektet och kan gärna ha den med dig redan vid första mötet.


2 : Nästa steg – konceptutveckling

2 : Nästa steg – konceptutveckling

Efter första mötet och några idéutbyten skapar vi en gemensam bild av hur projektet skall kunna utformas och hur stora anpassningsbehov du har. Om du hittar drömhuset bland våra kärnmodeller är det den mest EFFEKTIVA och lönsammaste formen för dig.

Kanske fastnar du för någon av våra modeller men önskar göra mindre ändringar på ritningar och leveransinnehåll – då kan vi erbjuda en FLEXIBEL form. Har du istället en helt egen och speciell husdröm åtar vi oss gärna uppgiften att designa ditt UNIKA fritidshus.

Det är nu också rätt tid att besluta hur mycket du själv vill bidra i projektet. Önskar du göra så mycket som möjligt själv – eller vill du lägga allt i händerna på Øverbygg och vår erfarna organisation? Graden av egeninsats bestämmer du själv!


3 : Besök på tomten

3 : Besök på tomten

Vi föredrar om möjligt att besöka tomten tillsammans med dig för att kvalitetssäkra ritningar och val av modell. Vi har erfarenhet från många projekt – och du har de speciella och unika önskemålen för just detta projektet. Besöket på tomten kan vi kombinera med ett möte för att avklara detaljlösningar, materialval och leveransomfattning.


4 : Kontrakt

4 : Kontrakt

Efter besöket på tomten skall de flesta detaljer vara på plats och när vi är eniga om val av modell, typ av leveransomfattning och pris skriver vi kontrakt. På kontraktsmötet blir vi också eniga om de sista detaljerna.

Detta är ett viktigt ögonblick, väl värt att fira! När kontraktet är undertecknat är tiden inne för att ordna med bygglovsansökan, finansiering, försäkringar och dylikt.


5 : 3-partsmöte

5 : 3-partsmöte

Inte långt efter kontraktet är påskrivet startar vi planläggningen av genomförandet – nu är vi verkligen igång. På 3-partsmötet där säljaren, projektledaren och du som kund deltar, går vi igenom planen för genomförandet. Efter 3-partsmötet övertar Øverbyggs projektledare ansvaret för projektet och blir din kontaktperson på Øverbygg fram tills huset är färdigt och överlämnat. Beroende på vilken leveransomfattning du väljer påverkar det hur många val och detaljer du måste ta ställning till. T.ex. köks- och badrumsinredning, ytbehandling och typ av golv. Din kontaktperson bistår dig även i denna process.


6 : Produktion av timmerstommen

6 : Produktion av timmerstommen

Timmerstommen är själva basen i ditt husprojekt och produceras under kontrollerade former i Snåsa, Norge. Det ställs höga kvalitetskrav på material och produktionsprocess helt enligt krav från branschföreningen Norsk Laft och deras standard för timmerhus. Varje enskild stock blir noggrant kontrollerad och bearbetas för sin unika plats i ditt fritidshus.


Byggeprosess

7 : Byggprocess

Øverbyggs projektledare ansvarar för byggprocessen och alla leveranser som är avtalade i kontraktet. För att säkerställa kvalitén på ditt hus använder vi noga utvalda samarbetspartners och duktiga montörer som bygger huset. Hur lång tid byggprocessen tar beror på storleken på leveransen och mängden egeninsats och vi lägger stor vikt vid att ha huset klart till avtalat datum för övertagande.


8 : Övertagande

8 : Övertagande

När huset är färdigbyggt genomförs en slutbesiktning av huset. Där går du igenom huset med projektledaren och en oberoende besiktningsman, då kontrolleras att leveransen är som avtalat. Besiktningsmannen upprättar sedan ett besiktningsutlåtande. Eventuella brister skall anges i utlåtandet och vid behov avtalas om en tidsplan för färdigställande av dessa.

Vid övertagandet skall också slutfakturan stämmas av. När slutbesiktningen är genomförd får du nycklarna och kan flytta in i huset.