Bygga timmerhus

Byggande av timmerhus har en tusenårig tradition i Sverige. Fram till slutet på 1800-talet var timmerhus den dominerande byggnadstypen i landets skogsbygder. De äldsta stående timmerhusen i Sverige idag är härbren byggda i slutet av 1200-talet. Med anpassning efter moderna krav på kvalitet och design är ett hus i timmer ett gott alternativ för dig som värdesätter sunt inneklimat, har fattat tycke för spännande arkitektur och som vill bygga med miljövänliga material.

Helträ eller lamellträ?

I traditionell norsk byggstil är timmerstocken av helträ själva symbolen för en levande natur­produkt. Här ger träets naturliga struktur, kvistspridning, årsringar och sprickor huset en speciell själ och karaktär. Lamellträ är ett modernare alternativ som ger sprickfri yta och ett mer stabilt byggnadsmaterial. Timmerstocken av lamellträ består av flera träkomponenter som limmats ihop till en vanlig timmerstock. Detta gör att spänningarna i stocken minskar och att man får ett material utan vridningar och sprickor, som dessutom ger en jämnare och mer homogen yta.

Traditionellt hantverk – Modern Funktionalitet

Øverbygg har Skandinaviens modernaste produktionsanläggning för maskinell tillverkning av knuttimrade hus. Vår stockprofil och våra timmerknutar görs i det närmaste enligt traditionell hantverksteknik, men hyvling av stocken och utfräsning av knutarna görs maskinellt.

Øverbygg har fört vidare det bästa inom norsk knuttimringskonst och har en stockprofil som tar utgångspunkt i timringsmetoder med långdrag (rundad botten). Timmerknuten har halsning utvändigt och urfräsningar invändigt som gör den både tät, torr och stabil. I väggarna monteras dymlingar (kraftiga tvärgående pinnar) som har till uppgift att stabilisera stommen. I fönster­ och dörröppningar finns det kraftiga gåter som håller fönster och dörrar stabila när huset sätter sig. Som isolering mellan stockarna använder vi naturlig linull som förhindrar röt­angrepp och bidrar till ett sunt inneklimat.

En levande naturprodukt

När vi bygger i timmer använder vi enbart nordisk senvuxen fura med hög halt av kärnved. Den 100 – 150 år gamla kärnvedsfuran är mycket hållbar, stadig och har estetiska kvaliteter. Timret väljs och sorteras manuellt efter stränga kvalitetskriterier. Kärnveden är naturens egen impregnering och grunden för ett hus som håller i generationer. Furans långa växttid med täta årsringar förstärker detta och med riktigt underhåll ger det hus som håller mycket länge. Innan timret används torkas det ned 18­ – 20% för att undvika stockblånad, rötskador och okontrollerbara sättningsproblem. Alla råvaror och färdiga produkter lagras under tak i anpassad temperatur. Timmerhus är en naturprodukt som lever. De första åren efter uppförandet kommer timmerstockarna att krympa och huset sätter sig, i mindre grad med lamellträ än helträ. Här har Øverbygg de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att ta hänsyn till detta i produktion och montering.