Besök på fabriken

Överbygg har Norges modernaste och största timmerfabrik. Detta säkrar en produkt en hög kvalitet och precision, medan vi håller hög leveranskapacitet. Produktionen är helt dataintegrerad. Alla detaljer är ritade i CAD…